Pályázat: Gépészeti gyakorlati szakoktató munkakör betöltésére.

Gyulai Szakképzési Centrum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája

Gépészeti gyakorlati szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakiskolai és szakközépiskolai képzésben gépészeti szakmacsoportos képzésben tanulók gyakorlati oktatása tanműhelyi környezetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Gépészeti szakmacsoportos szakoktató, vagy szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség, vagy középiskolai érettségi és a szakiránynak megfelelő államilag elismert legalább középszintű szakképesítés (mestervizsga).,
 •         Szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalat. – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Büntetlen előélet.
 •         Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, Az Nkt. 66 § 1, 3 bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,
 •         CNC programozásban és gépkezelésben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 •         Szakmai önéletrajz.
 •         Motivációs levél.
 •         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyesi Sándor igazgató nyújt, a 06-20/257-9409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-33/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gépészeti gyakorlati szakoktató.

vagy

 •         Elektronikus úton Hegyesi Sándor igazgató részére a szeghalom@gyszc.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Hegyesi Sándor igazgató, Békés megye, 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.szeszi.net – 2016. február 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.