NEM SIKERÜLT A FELVÉTELID? SZERETNÉL SZAKMÁT TANULNI, ÉRETTSÉGIT SZERZNI?

Akkor jelentkezz a Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolájába!
Várjuk a piacképes szakmákat tanulni vágyó fiatalokat és felnőtteket, akik a következő képzéseinkből választhatnak:

Szakgimnázium

Szakközépiskola

Érettségi felkészítő

Felnőttoktatás

4 éves érettségivel záruló képzés (+1 év szakma)

3 éves OKJ végzettséget adó képzés

 

 

 

 

Érettségire felkészítő képzés szakmunkások számára (2 év nappali, esti levelező tagozat)

 

 

 

2 éves OKJ végzettséget adó, érettségire épülő képzés:

Informatikai rendszerüzemeltető Szoftverfejlesztő

Gépgyártástechnológiai technikus

Ruhaipari technikus

 

 

Informatikai rendszerüzemeltető Szoftverfejlesztő

Gépgyártástechno- lógiai technikus (Ipari gépész, Hegesztő)

Ruhaipari technikus

Ipari gépész

Hegesztő (hiányszakma)

Női szabó (hiányszakma)

Gépi forgácsoló

(hiányszakma)

Fehérnemű készítő és kötött árú összeállító

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
Telefon: 06-66/218-909, 06-20/257-94-09

 A SZESZI-ben oktatott hiányszakmák kiemelten a olvashatók:

Ápoló (55-723-01)
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)
Gyártósori gépbeállító (34-521-05)
Útépítő (34-582-11)
Asztalos (34-543-02)
Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)
Mezőgazdasági gépész (34-521-08)
Szerszámkészítő (34-521-10)
Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)
CNC gépkezelő (35-521-01)
Kárpitos (34-542-05)
Ács (34-582-01)
Bádogos (34-582-02)
Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)
Gépi forgácsoló (34-521-03)
Hegesztő (34-521-06)
Ipari gépész (34-521-04)
Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)
Női szabó (34-542-06)
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)
Villanyszerelő (34-522-04)

TÁJÉKOZTATÁS
HIÁNY-SZAKKÉPESÍTÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK RÉSZÉRE

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, – az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó – szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló

 • érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon, vagy
 • érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon jogosult ösztöndíjra.

A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

Az ösztöndíj megilleti azon tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében – a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

Az ösztöndíj a tanév első félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján kell megállapítani.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint, majd a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

 • 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
 • 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
 • 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
 • 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
 • 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

 • 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
 • 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
 • 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
 • 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló tanulmányait nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja,

 • az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint,
 • a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően az előzőekben meghatározott összegű ösztöndíjra jogosult.

Az adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi mértéke megegyezik a június hónapra folyósított ösztöndíj mértékével.

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló

 • a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben
 • szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy
 • valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy

az adott tanévben

 • évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
 • attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy
 • meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulmányait lezáró évfolyam második félévi bizonyítványában szereplő elégtelen osztályzat miatt nem bocsátható szakmai vagy komplex szakmai vizsgára, részére ösztöndíj a szakmai vagy komplex szakmai vizsgát megelőző hónapra folyósítható utoljára.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat meghatározott köznevelési intézmény vagy meghatározott szakképzési centrum végzi. A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.