Pályázati felhívás!

Kedves Diákok!

Iskolánk közismereti munkaközössége kutatásra hív benneteket!

Az idén 75 éve, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája megnyitotta kapuit a szakmát tanulni vágyó diákok előtt. 1942 szeptember1-én megkezdődött a tanítás iskolánkban. Ennek tiszteletére pályázatot hirdetünk!

  1. Keressetek fel olyan öregdiákokat, akik 2007 előtt jártak iskolánkba.

Készítsetek velük interjút, beszélgessetek velük az akkori diákéletről, írjátok le 1-2 oldalban az elhangzott történeteket, élményeket, „sztorikat”.

  1. Készítsetek olyan társasjátékot, amely az iskola 75 évének eseményeit, életét mutatja be. Formáját, a játék szabályait a kérdéseket a te fantáziád határozza meg! Mérete: A2-es színes karton a mellékletek szerint!

Az elkészített pályaműveket 2017. november 29-ig adjátok le Nagyné Dénes Mária tanárnőnek.

Szeretettel várjuk pályázataitokat! Jó munkát kívánunk!

 Pályázati felhívás!

Kedves Diákjaink!

Szeghalmon 75 éve indult el a szakképzés. Ennek megünneplésére készülünk többféle programmal, felhívással. Arra kérünk Benneteket, vegyetek részt Ti is aktívan a megemlékezésben. Felhívásunk egy játékosabb formára hív Titeket.

Társasjátékot kell készíteni, melynek központi eleme a KÉRDÉSKÁRTYA. A kérdések az iskola történetére kell, hogy vonatkozzanak! (Lásd melléklet!)

Előírások:

1-3 fő készíthet egy játékot.

A játékalap 50 lépésből álljon (START és CÉL nem számít bele).

A játékalap A/2-es színes karton legyen.

Az egyes mezőket öntapadós (vagy ragasztott), számozott lapokkal jelöljétek.

A játékhoz tartozik egy iskolatörténeti rövid összefoglaló. Ebből kell készíteni a játék során 10 mezőben elszórtan kérdéskártyát, melyet a játékmezőben egy kérdőjel jelezzen (az ismétlődő húzások miatt legalább 20 db-ot). Kérdéskártya lehet fénykép is (pl. A képen látható esemény az iskola életének melyik kiemelkedő rendezvénye?). De vonatkozhat a kérdés adatokra (Ki alapította az iskolát?), évszámra is.

A játéknak tartalmaznia kell SZERENCSEKÁRTYÁKAT – ezt egy négylevelű lóhere jelezze, melyeket elszórtan 5 mezőben lehet húzni (az ismétlődések miatt 10 db-ot).

A mellékelni kell a játékszabályt. Tartalmaznia kell a kezdés módját, a célba érés feltételét (bármennyit dobhat, csak annyival léphet célba, ahány lépés hiányzik stb.) Az azonos mezőre érkezők feladatát (kimarad egy dobásból, vissza kell menjen a kiindulási pontra vagy visszalép hármat stb.). Legalább 3 db átkötést (kapcsolat két mező között: akár visszalépés, akár ugrás) stb.

A játéklapra ragaszthattok fényképeket is az iskola történetéből, életéből (saját forrás is lehet, figyelembe véve a személyiségi jogokat, de az iskola honlapján lévő képeket, anyagokat is használhatjátok: szeszi.net)

A 70. évfordulóra már készült néhány ilyen játék, ezeket láthatjátok a honlapunkon lévő képeken.

A pályamunkákat könyvjutalommal, oklevéllel díjazzuk, és a SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA rendezvényünkön gyakorlatban is használhatóvá tesszük a résztvevők számára, valamint bemutatásra kerülnek a honlapunkon!

Leadási határidő: 2017. november 29.

A pályázatokat várja: NAGYNÉ DÉNES MÁRIA tanárnő

GYULAI SZC SZIGETI ENDRE SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA (kérdéskártyákhoz)

 Szigeti István és felesége Koós-Patai Margit kedves kisfiuk, Szigeti Endre (1927-1936) korai halálát életük végéig gyászolták. Szigeti István elhatározta, hogy vagyonát egy mezőgazdasági középiskola létesítésére hagyja. Így jött létre 1942. január 29-én az az ajándékozási szerződés, amelyben Szigeti Istvánék 40 kat. hold 861 négyszögöl területű ingatlanukat az egyháznak adományozták mint célvagyont, azzal a rendeltetéssel, hogy ennek segítségével egy mezőgazdasági középiskolát létesítsen és tartson fenn a szeghalmi református egyház.
A munka megindult, és a szeghalmi református Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola I. osztályát 1942. szeptember 1-jén megnyithatták.

Az iskolával, annak múltjával kapcsolatos anyag nagy részét a Mezőtúrra való átköltözéskor megsemmisítették. Néhány évkönyv, anyakönyv, újságcikk, és a visszaemlékezések maradtak fenn … és az iskola sorsába számos dolog közbeszólt: a világháború, a politika …  A Péter András által alapított gimnázium teremtette meg a lehetőségét a későbbiek során a szakmai ismeretek tanításának, immár az ipari szférában.

1966-ban mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai képzés kezdődött, majd 1978-tól gépi forgácsolás váltotta fel ezt a szakmát.
1975-től Vaszkó Tamás volt a gimnázium és szakközépiskola igazgatója.
1994-ben szétvált a két képzési típus, megalakult az új középiskola, melynek neve először Mezőgazdasági, Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola lett. 1996-ban vehette fel az iskola ismét a Szigeti Endre nevet. Igazgatója Berkéné dr. Sajti Ilona volt 1999-ig, amikor a két középiskolát ismét összevonták. A középiskola neve Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola lett, igazgatója Vaszkó Tamás, majd Magyar István és Somogyiné Ambrus Erika lett. 2015. július elsejétől ismét kettéválasztották a két középiskolát, az intézmény a Gyulai Szakképzési Centrum tagintézménye lett. Az intézményvezető jelenleg Hegyesi Sándor.

A középiskolában a tanulás mellett több hagyományos program is színesíti az életet. Elsősként diákjaink ellátogatnak a Szigeti család síremlékéhez, ahol az igazgató egy kis ünnepség keretében fogadja őket az iskola tanulójává. Minden évben a legjobban várt esemény az ifjúság számára a gólyaavató, a diáknap és a sportnap programja, ahol többek között a felsőbb évesek vidám vetélkedő formájában avatják fel a gólyákat, valamint a végzősök színvonalas programokkal tarkított választási kampányt szerveznek, melynek győztese diákigazgatói címet kap. Nagy esemény a szalagavató és a ballagás.

Szakgimnáziumi osztályainkban a négy év során a közismeretei tárgyak mellett az informatikai és fémipari szakmák alapozása történik. Az érettségi megszerzése után kezdődik a gyakorlati képzés az iskola korszerű számítástechnikai szaktantermeiben, valamint a külsős gyakorlati helyeken. Szakközépiskolásaink fémipari és ruhaipari szakmákat tanulhatnak, gyakorlaton a legtöbben a Felina Hungária Kft. és a Csaba Metál Zrt. tanműhelyeiben dolgoznak. Az érettségivel rendelkezőknek is lehetősége van intézményünkben ezen szakmák megszerzésére.

Felhasználható képek: http://szeszi.net

valamint:

 

Már elkészült régebbi társasjátékok:

 

 

 

A Sárréttől Kézdivásárhelyig

A Gyulai Szakképzési Centrum „Szigetis” diákjai hazatértek Székelyföldi Határtalan útjukról, ahol felejthetetlen 4 napot töltöttek el. Kézdivásárhely városában ellátogattak és közös szakmai programot hajtottak végre a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ diákjaival. A közös programok révén a fiatalok közelebb kerülhettek egymáshoz, a mi diákjaink képet kaphattak az ottaniak életéről.Tovább…

Diákká fogadom…

Az iskola kilencedikes tanulói minden tanév elején kilátogatnak az iskola alapítóinak  síremlékéhez, ahol  igazgató úr jelképesen az iskola diákjaivá fogadja őket.

Szigeti Endre (1927 – 1936) Szigeti István és K. Patay Margit egyetlen gyermeke volt, aki 9 éves korában elhunyt. Szülei az ő emlékének méltó megörökítésére még életükben átadtak a szeghalmi református egyháznak ajándékképpen 40 hold földet, hogy annak segítségével az egyház a Péter András Gimnáziummal párhuzamosan Szeghalmon és a Sárrét javára mezőgazdasági középiskolát létesítsen és tartson fenn. Az ajándékozási szerződés függelékeként megszerkesztették  az Alapítólevelet is. Ebben az alapítólevélben kikötötték, hogy a mezőgazdasági középiskola és ennek tangazdasága elhalt kisfiuk, Szigeti Endre nevét viselje, s megígérték, hogy az alapítvány elfogadása, illetve az iskola létesítése esetében összes meglévő és ezután megszerzendő vagyonukat ugyanerre a célra fogják adományozni. Így alapították meg iskolánkat, amely a múltban a történelmi és politikai okokból történt kihagyásokkal együtt a mai napig működik.

Az idei tanévben az időjárás szeptember 27-én, szerdán délelőtt kedvezett annak, hogy a három kilencedikes osztály az osztályfőnökükkel együtt kisétáljon a síremlékhez.

Itt Hegyesi Sándor igazgató úr elmesélte a diákoknak az iskola alapításának és későbbi sorsának alakulását egészen napjainkig. A tanulók sok helyi és iskolai vonatkozású érdekességet is hallhattak. Ezután igazgató úr minden diákot kézfogással köszöntött, így üdvözölte őket iskolánk új diákjaiként, akik egyúttal ezen szép esemény emlékére egy szép emléklapot is kaptak osztályfőnöküktől.

Végül közös sétával indultak vissza az iskolába a következő tanítási órára.

DSC_0785DSC_0795

Reméljük, a kezdő évfolyam nebulói jól fogják magukat érezni iskolánkban és sikeres tanulmányi eredményt produkálnak majd évről évre. Kívánunk nekik sok sikert!

                                                                                                                                        Kovács Sándorné

                                                                                                                            DÖK segítő tanár, osztályfőnök

Tovább…

HATÁRTALANUL 2017 – felkészítő óra

Közeledik az indulás napja, hétfő reggel 30 diákunk 3 kísérővel útra kél, irány Székelyföld, Kézdivásárhely!

Ma megtartottuk a Határtalanul program keretében zajló utazás felkészítő óráját, néhány kép az eseményről!

HATÁRTALANUL 2017

Nagy öröm ért belogonnünket az idén, intézményünk a Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája sikeresen pályázott a HATÁRTALANUL! pályázat „Együttműködés szakképző iskolák között” című programjában.

Tovább…