HATÁRTALANUL 2017

Nagy öröm ért belogonnünket az idén, intézményünk a Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája sikeresen pályázott a HATÁRTALANUL! pályázat „Együttműködés szakképző iskolák között” című programjában.

Tovább…

NEM SIKERÜLT A FELVÉTELID? SZERETNÉL SZAKMÁT TANULNI, ÉRETTSÉGIT SZERZNI?

Akkor jelentkezz a Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolájába!
Várjuk a piacképes szakmákat tanulni vágyó fiatalokat és felnőtteket, akik a következő képzéseinkből választhatnak:

Szakgimnázium

Szakközépiskola

Érettségi felkészítő

Felnőttoktatás

4 éves érettségivel záruló képzés (+1 év szakma)

3 éves OKJ végzettséget adó képzés

 

 

 

 

Érettségire felkészítő képzés szakmunkások számára (2 év nappali, esti levelező tagozat)

 

 

 

2 éves OKJ végzettséget adó, érettségire épülő képzés:

Informatikai rendszerüzemeltető Szoftverfejlesztő

Gépgyártástechnológiai technikus

Ruhaipari technikus

 

 

Informatikai rendszerüzemeltető Szoftverfejlesztő

Gépgyártástechno- lógiai technikus (Ipari gépész, Hegesztő)

Ruhaipari technikus

Ipari gépész

Hegesztő (hiányszakma)

Női szabó (hiányszakma)

Gépi forgácsoló

(hiányszakma)

Fehérnemű készítő és kötött árú összeállító

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
Telefon: 06-66/218-909, 06-20/257-94-09

 A SZESZI-ben oktatott hiányszakmák kiemelten a olvashatók:

Ápoló (55-723-01)
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)
Gyártósori gépbeállító (34-521-05)
Útépítő (34-582-11)
Asztalos (34-543-02)
Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)
Mezőgazdasági gépész (34-521-08)
Szerszámkészítő (34-521-10)
Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)
CNC gépkezelő (35-521-01)
Kárpitos (34-542-05)
Ács (34-582-01)
Bádogos (34-582-02)
Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)
Gépi forgácsoló (34-521-03)
Hegesztő (34-521-06)
Ipari gépész (34-521-04)
Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)
Női szabó (34-542-06)
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03)
Villanyszerelő (34-522-04)

TÁJÉKOZTATÁS
HIÁNY-SZAKKÉPESÍTÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK RÉSZÉRE

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, – az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó – szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló

 • érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon, vagy
 • érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon jogosult ösztöndíjra.

A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

Az ösztöndíj megilleti azon tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében – a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

Az ösztöndíj a tanév első félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján kell megállapítani.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint, majd a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

 • 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
 • 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
 • 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
 • 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
 • 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

 • 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
 • 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
 • 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
 • 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló tanulmányait nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja,

 • az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint,
 • a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően az előzőekben meghatározott összegű ösztöndíjra jogosult.

Az adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi mértéke megegyezik a június hónapra folyósított ösztöndíj mértékével.

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló

 • a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben
 • szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy
 • valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy

az adott tanévben

 • évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
 • attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy
 • meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulmányait lezáró évfolyam második félévi bizonyítványában szereplő elégtelen osztályzat miatt nem bocsátható szakmai vagy komplex szakmai vizsgára, részére ösztöndíj a szakmai vagy komplex szakmai vizsgát megelőző hónapra folyósítható utoljára.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat meghatározott köznevelési intézmény vagy meghatározott szakképzési centrum végzi. A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.

TANKÖNYVÁRUSÍTÁS!

2017. AUGUSZTUS 24. 1200-1500
2017. AUGUSZTUS 25. 800-1200

 AZ A TANULÓ, AKI A 2017/2018 TANÉVBEN INGYEN TANKÖNYVELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL, A HATÁROZAT FÉNYMÁSOLATÁT HOZZA MAGÁVAL!

KÉRJÜK TOVÁBBÁ AZOKAT  A TANULÓKAT, AKIK  A 2016/2017 TANÉVBEN INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLTEK, A TARTÓS TANKÖNYVET HOZZÁK VISSZA!

Nyári szünet alatti adminisztrációs ügyelet

A nyári szünet alatti adminisztrációs ügyelet (tanulói ügyintézés):
minden szerdán 9 óra és 12 óra között

Felnőttképzési lehetőségek a 2017/2018-as tanévben:

A szeghalmi tagintézmény az alábbi képzéseket szeretné indítani:
(Csak a jogszabályban meghatározott csoportlétszámok teljesülése esetén!)
– ruhaipari technikus képzés
         (2 év, esti tagozat formájában)
– gépgyártástechnológiai technikus
         (2 év, nappali és esti tagozat formájában)

– informatikai rendszerüzemeltető
(előképzettségtől függően 1, illetve 2 év, nappali és esti tagozat formájában)

– nem érettségire épülő szakmák: hegesztő, gépi forgácsoló, ipari
gépész, női szabó
(2 év, kizárólagos szakképzési évfolyamok, közismeret nélkül!)

A szakmaszerzés után a tanulni vágyókat 2 éves érettségit adó képzésre várjuk!

Érdeklődni, jelentkezni lehet: szerdánként 8 és 15 óra között személyesen,
telefonon (66-218-909) vagy e-mail címen (szeghalom@gyszc.hu)

„Szigetis diák” a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa országos döntőjében

Az idei évben a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa Országos döntőjét, Kaposváron rendezték meg.

Békés megye csapatába bekerült iskolánk egyik tanulója, Szabó András 11/A , aki ezt a március végén megrendezett KKK megyei versenyén elért jó eredményének köszönhette. Bandi együtt készült a szeghalmi és békési csapattársaival és mindnyájan bíztak benne, hogy az országos döntőben is jó eredményt fognak elérni. A legnehezebbnek talán az bizonyult, hogy a dunántúli város szűk és forgalmas utcáin szabályossági versenyben is meg kellett, méretni tudásukat, majd ügyességi és KRESZ elmélet versenyszámok következtek.Tovább…

Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa

Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa 2017. Megyei döntője, Szeghalom
Házigazdaként is kiállítottuk csapatunkat, akik a településünkön megrendezett Középiskolás Közeledésbiztonsági Kupa megyei döntőjén igen eredményesen szerepeltek.

A szeghalmi csapat tagjai:

kerékpár: Szabó András 11/A, Gyulai SZC: Szigeti Endre Szakképző iskolája
segédmotor-kerékpár: Nagy Csaba 12/C, Péter András Gimnázium és Kollégium
személygépkocsi: Barta László 12/C, Péter András Gimnázium és KollégiumTovább…

Városi Farsang

2017. februárjában iskolánk csatlakozott az általános iskola által nevezett városi farsanghoz. Diákjaink részt vettek a télbúcsúztató felvonuláson,melyre elkísérték a KISZE-bábot,amit a felvonulás végén elégettek.

A 9/A osztály egy tablót hirdetett, melyen versekkel,rigmusokkal,farsangi képekkel hívták fel a figyelmet a hagyományra.Több diák is kitöltötte a totót, amely a farsangi népszólásokból,hagyományokból szólt.egy Hibátlan totó érkezett …. jelige névvel.