Gyulai Szakképzési Centrum Alapító Okirat


 

Iskolai Dokumentumok

 

Házirend 2020-2021

Tankönyvtámogatás

Tanműhely, szaktanterem, számítástechnika terem rendje

Pedagógiai program 2019-2020

Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnázium és Szakközépiskolája,SZMSZ

Iskolai munkaterv

Munkaterv 2019-2020

Tanári fogadóórák 2019-2020

Elektronikus ügyintézési szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat


 

Tantervek

 

Helyi tanterv 2019-2020 (esti)

Helyi tanterv 2019-2020 (szakmai)

Helyi tanterv (közismereti)

Helyi tanterv (szakgimnázium)

Helyi tanterv (szakközépiskola)

Magyar Nyelv és Irodalom (felsőoktatási helyi tanterv)

Matematika 11. osztály (szakgimnázium)

Matematika 11-12. osztály (nappali)

Matematika 11-12. osztály (esti)

Matematika 12. osztály (szakgimnázium)

Természetismeret 11. osztály (nappali)

Természetismeret 11. osztály (esti)

Történelem, Társadalmi és állampolgári ismeretek (felsőoktatás)

Gépgyártástechnológiai technikus tanterv

Élő idegen nyelv tanterv

Központi programok és vizsgakövetelmények (szakgimnázium)

Központi programok és vizsgakövetelmények (szakközépiskola)


 

 

Adatvédelmi szabályzat

A tanuló tevékenységének pedagógiai értékelésével értékelésével kapcsolatos szabályok

 


 

Különös közzétételi Lista

 

Országos Netfit mérés eredmények 2015-2019

Országos Netfit mérés eredmények 2016-2017

A 2016. évi országos kompetenciamérés 2017-ben megjelentetett eredményeinek intézményi szintű elemzése 

A 2017. évi országos kompetenciamérés 2018-ban megjelentetett eredményeinek intézményi szintű elemzése 

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

térítési díj, tandíj mértéke

Iskolai osztályok száma, létszámadatok

A beiratkozásra meghatározott idő

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulók le-, és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A fenntartó által engedélyezett osztályok

Felvételi lehetőségek

Csengetési rend

Telephelyi_203069_33_Szakisk_10_OKM2016

Telephelyi_203069_33_Szakkoz_10_OKM2016

Tanári fogadóórák 2019/2020

Munkatársak 2019/2020

Gyakorlati képzőhelyek szakoktatói 2019/2020

Óraadók 2019/2020

Pedagógus végzettségek, szakképesítések 2019/2020