Az iskolaalapítók:

Szigeti Endre (1927 – 1936) Szigeti István és K. Patay Margit egyetlen gyermeke volt, aki 9 éves korában elhunyt. Szülei az ő emlékének méltó megörökítésére még életükben átadtak a szeghalmi református egyháznak ajándékképpen 40 kat. hold földet, hogy annak segítségével az egyház a Péter András Gimnáziummal párhuzamosan Szeghalmon és a Sárrét javára mezőgazdasági középiskolát létesítsen és tartson fenn. Az ajándékozási szerződés függelékeként megszerkesztették Szigeti Istvánék az Alapítólevelet is. Ebben az alapítólevélben kikötötték, hogy a mezőgazdasági középiskola és ennek tangazdasága elhalt kisfiuk, Szigeti Endre nevét viselje, s megígérték, hogy az alapítvány elfogadása, illetve az iskola létesítése esetében összes meglévő és ezután megszerzendő vagyonukat ugyanerre a célra fogják adományozni.

Ez az alapítvány tette lehetővé, hogy 1942. szeptember 1-én megnyithassák a Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola I. osztályát. Az iskolával, annak múltjával kapcsolatos anyag nagy részét a Mezőtúrra való átköltözéskor megsemmisítették. Néhány évkönyv, anyakönyv, újságcikk, és a visszaemlékezések maradtak fenn … és az iskola sorsába számos dolog közbeszólt: a világháború, a politika … De sok minden közbeszólt. A világháború, az akkori kormánypolitika…

Folytatni már nem lehetett a szakképzést, de más alapokra helyezni igen. A Péter András által alapított gimnázium teremtette meg a lehetőségét a későbbiek során a szakmai ismeretek tanításának, immár az ipari szférában.

Az igény azonban továbbra is jelentkezett a szakemberképzésre, s átadásra kerülhetett 1994-ben az új iskola, mely a szakképzés szeghalmi bázisa lett. Az oktatáspolitikai változások azonban ismét összekapcsolták a két iskolaalapító szándékát, 1999-ben összevonásra került a Péter András Gimnázium és a Szigeti Endre Szakképző Iskola. A legújabb változások a szakképzés megfelelő irányítása érdekében ismét átrendezték az iskolaszerkezetet a városban, és így iskolánk 2015. július 1-jétől a Gyulai Szakképzési Centrum részeként működik tovább, s ennek megfelelően fő profilja ismét a szakképzés, valamint az érettségire épülő szakmai képzés lett.